Izmirivanje članarine za 2016. godinu

Molimo sve članove kluba, koji nisu regulisali članarinu za 2016. godinu, da to učine najkasnije do 31.12.2016. godine. Shodno Statutu, svi članovi koji do tog datuma ne izvrše uplatu bilo na tekući račun kluba, bilo predsedniku ili sekretaru, biće brisani iz klupske evidencije što umanjuje određene benefite. Spisak članova sa uplaćenim članarinama za 2017. godinu biće poslat sekretaru Saveza radio-amatera Srbije 1.1.2017. godine, a prema njihovim uputstvima, jer su imali problema sa dokazivanjem članstva i visinom uplate godišnje savezne članarine. Za više informacija, obratite se predsedniku kluba.