Održana redovna godišnja Skupština SRS

Proteklog vikenda, u subotu 11.05.2019. godine, održana je redovna godišnja Skupština Saveza radio-amatera Srbije. Naš klub na ovoj Skupštini predstavljali su predsednik kluba Ivica Destanović YU4ZZ, Branislav Stajić YU5BRS i Milan Jokić YT5JLA, koji je ujedno bio prijavljen kao delegat. Na sednici je bilo reči o protekloj godini, koja je ocenjena kao vrlo uspešna sa nekoliko tačaka. Unapređen je sistem informisanja članstva Saveza, te pored email liste koja je prebačena na drugi server, sada imamo ažuran sajt, Fejsbuk grupu. Skupštini je prisustvovao mali broj delegata, što je po oceni svih prisutnih karakteristično za redovna godišnja zasedanja u kojima nema izbornog procesa, te je i sam njen početak pomeren sa planiranih 11:00 časova na 12:00 časova, kako bi se ispoštovao Statut. U toj pauzi, na predlog predsednika Zorana Mladenovića YU1EW, blago je izmenjen dnevni red, te je poslednja tačka koja je predviđala dodelu nagrada, pomerena odmah iza dodela zahvalnica organizacijama i firmama koje su u 2018. pomogle rad Saveza.

Među nagrađenima su se našli i naši članovi koji su prisustvovali i to:
Ivica Destanović YU4ZZ (UKT Kup 2018 – 144 MHz – Jedan operator PHONE – 1. mesto, Septembarsko VHF 2018 – 144 MHz – Jedan operator PHONE – 1. mesto)
Milan Jokic YT5JLA, na stari znak YU4JLA (YU KT maraton 2018 – SO SSB A – Jedan operator samo SSB 3. klasa – 1. mesto)
Radio klub “Elektron” YU1AFV (Memorijal YT2A 2018 – Pehar za srebrni broj veza – 2. mesto.)

Nakon dodele svih nagrada, pristupilo se radu, te se prešlo na planirani dnevni red. Podneti su i usvojeni Izveštaj o radu SRS, finansijski izveštaj, izveštaj nadzornog odbora, završni račun za 2018. godinu, izveštaj disciplinske komisije. Zatim su podneti i usvojeni plan rada SRS i finansijski plan SRS za 2019. godinu. Dato je i ovlašćenje IO SRS da pripremi predlog odluke o udruživanju sa SRV i SRKiM, pa se prešlo na usvajanje Poslovnika o radu Skupštine i pravilnika o radu Disciplinske komisije SRS.

U poslednjoj tački dnevnog reda, bilo je reči o članarinama u Savezu, gde je doneta odluka da svi članovi Saveza mlađi od 18 godina, Savezu plaćaju simboličnu godišnju članarinu od 100 dinara. Ista ova odredba, važi i za zaslužne radio-amatere, više kao vid evidencije aktivnih amaterskih radio operatora, nego kao vid finansiranja rada SRS. Na kraju, svim klubovima su na neki način date smernice za dalji rad u obuci kandidata za operatore, kojih bi svi trebalo da se pridržavaju. Planira se i formiranje jedinstvene baze pitanja i odgovora koji se mogu pojaviti na testu, ali to iziskuje puno vremena i posla, pa se svi mole za strpljenje.

Kako nepisana pravila nalažu, posle nagrada treba da padne i neko “zalivanje” “dasaka” i pehara. Predsednik kluba nas je odveo u jednu hamburgeriju na autokomandi gde provereno prave najbolji pomfrit kako bi se red ispoštovao i na najbolji način završio uspešno proveden dan u Beogradu. Da kraja lepim stvarima nema, uverio nas je i Branislav Stajić YU5BRS, koji nas je preduhitrio sa plaćanjem ceha, jer je i on imao veoma lep povod za čast. Te subote, navršilo se tačno 40 godina otkako je naš drugar stupio u brak sa svojom suprugom. Na isti dan, rodila mu se i ćerka, te je slavlje bilo još veće. Sve ovo još jednom pokazuje da, i pored osvojenih nagrada i učešća u takmičenjima i različitim sferama radio-amaterizma, ipak postoji još nešto što bi nam svima trebalo biti na prvom mestu. DRUGARSTVO. Imajte i vi drugare sa kojima ćete moći da podelite sve.