Prijavljeni rezultati “VHF takmičenja Banjica” za 2019. godinu

Na stranici Radio kluba “Banjica – YU1BBV/YT0B”, objavljeni su prijavljeni rezultati.
Prijavljeno je 37 dnevnika od čega je 33 za kategorije i plasman, 4 su bila za kontrolu. Naš klub je prema ovim rezultatima na drugom mestu u kategoriji “144 MHz, D-MO – Više operatora – sve vrste rada”.