Radovi na takmičarskoj lokaciji JN94RO

Danas je ekipa u sastavu Branislav Stajić YU5BRS, Vladeta Pantelić YU5CER, Ivica Kukulić YU5MCP i Ivica Destanović YU4ZZ, nastavila radove na dovršavanju montaže UHF sistema antena na klupskoj takmičarskoj lokaciji na planini Cer. Antenski sistem sastoji se od 4 antene Tonna sa 21 elementom, u kom se još nalazi i home-made power divider za uparivanje svih antena, kao i nov Andrew koaksijalni kabl. Takođe, izvršena je i montaža dipol antena za KT bandove 40m-20m, a planirano je da tokom neke od narednih poseta lokaciji, montira i dipol za kt band 80m kao i Yagi antena za SSB rad na UKT 2m bandu. Montaža sistema i dipola trajala je više sati, a nakon prvih izvršenih testova svih antena, ekipa je mogla zadovoljna da ode kući jer su raporti, koje su dobijali na lokaciji, pokazali da se antene izvanredno ponašaju. Sad trenutno, takmičarska lokacija na lokatoru JN94RO, raspolaže antenama za rad na KT opsezima 40m-20m, kao i na UKT opsegu 0.7m (UHF).