Sastanak IO RK “Elektron”

Na sastanku Izvršnog odbora RK “Elektron” održanom u petak 12.05.2017. godine, u prostorijama kluba u ulici Laze Lazarevića 5/III/25, sa početkom od 20:00 časova, regulisana je upotreba klupskog znaka YU1AFV, podnet je izveštaj o razgovoru sa predstavnicima Turističke organizacije Šapca, određen je delegat i njegovi saputnici za redovno zasedanje Skupštine Saveza radio-amatera Srbije. Takođe, bilo je reči i o aktivaciji “Flora & Fauna” u sklopu memorijala “YT2A Goran Savić”, organizaciji rada u najvećem domaćem takmičenju na UKT opsezima “Tesla Memorijal 2017”, kao i o načinu rešavanja sve učestalijeg nepravilnog rada pojedinih licenciranih i nelicenciranih amaterskih radio-operatora u saobraćaju preko RU8 repetitora na planini Cer. Od 5 članova IO, bila su prisutna 4, pa je odbor mogao neometano da donosi odluke.

Kako je klupski znak, znak po kojem se naš klub poznaje u državi i inostranstvu, a u skladu sa važećim pravilnicima o upotrebi amaterskih radio-stanica i licencama i dozvolama, na predlog Branislava Stajića YU5BRS, klub je doneo odluku, da se pozivni znak YU1AFV može isključivo koristiti iz klupskih prostorija i sa drugih lokacija, uključujući tu i aktivacije “Flore i Faune”, samo od strane operatora koji poseduju diplomu za bilo koju klasu, bez obzira na pozivni znak, a da ta odluka, na predlog predsednika kluba, bude punovažna 7 dana od dana donošenja. Vladeta Pantelić YU5CER, obavestio je IO da je naš klub dobio, za sada, samo usmene garancije o dodeljivanju organizacije radio-veze za vreme tradicionalnog, 48. plivačkog maratona Jarak-Šabac. Po broju članova, našem klubu dodeljeno je mesto za jednog delegata koji ima pravo glasa i odlučivanja, a kao putnici za Beograd, prijavili su se Milan Jokić YU4JLA, koji je i sekretar kluba, kao i Petar Petrović YU4USS. O “Flora & Fauna” aktivaciji, diskutovalo se na temu odlaska na referencu koja se retko aktivira. Izbor je pao na Danilovu kosu, te će se radi te aktivacije u narednom periodu, izvestiti Srđan Spasojević YU5SSR, da ode i izvidi sutaciju na terenu i obavesti IO o mogućnostima za rad sa tog lokaliteta. Nakon ovoga, započeta je priča oko učešća našeg kluba u “Tesla Memorijalu 2017”, gde su izneti predlozi za rad sa Soko planine, vrha Rožanj kao i detalji oko organizacije. Nakon konstruktivne rasprave i dogovora, prešlo se na poslednju tačku dnevnog reda, a to je pojava nepravilnosti u radio-saobraćaju od strane pojedinih licenciranih i nelicenciranih operatora. IO je zauzeo stav da ništa klub ništa neće raditi na svoju ruku, te će o svemu prvo biti konsultovan matični Savez, kako bismo dobili instrukcije za dalje postupanje.

Pošto više nije bilo predloga i diskusije, predsednik kluba Ivica Destanović YU4ZZ, je završio sastanak.