YUFF – “Memorijal Goran Savić YT2A 2015”

Ekipa Radio-kluba “Elektron” uzeće učešće u memorijalu “Goran Savić YT2A”, posvećenom trogodišnjici smrti našeg pilota heroja, koji je bio i strastveni radio-amater koji je voleo rad iz prirode. Naša ekipa će aktivirati referencu YUFF-046 iz Specijalnog rezervata prirode “Zasavica” i radiće na klupski pozivni znak. Početak aktivacije planiramo oko 11 časova, a ako vremenske prilike dozvole radićemo do kasnih večernjih sati, a aktivnost je planirana na opsegu 40m sa 100W snage i dipol antenom.