EchoLink na S10

Danas je pušten u rad eholink nod na S10 (145.250 MHz) sa identifikacijom YU1AFV-L i do postavljanja repetitora biće na ovoj frekvenciji. Planirani repetitor biće lokalnog karaktera oznake R0 (RV48) na frekvenciji 145.600 MHz sa pomakom u minus 600 KHz. Nakon montaže repetitora i njegovo puštanja u rad, eholink će preći na repetitorske frekvencije.