Otvoren tekući račun

Danas je završena papirologija oko otvaranja tekućeg računa kod Sberbank Srbija kao najpovoljnije banke za naše potrebe. Broj tekućeg računa je 285-2535090000010-64 i na ovaj račun će se moći uplaćivati članarina za tekuću godinu, a koju ćemo odrediti 25.04.2014. godine, kada počinjemo i sa izdavanjem članskih karti.