Postavljen koordinator lokacije na Ceru

Nakon održane Izborne Skupštine Radio kluba “Elektron” 09.04.2017. godine, IO kluba je doneo odluku o postavljenju koordinatora kontest lokacije na planini Cer, a većinom glasova na to mesto postavljen je Vladeta Pantelić YU5CER, radio-operator 1. klase i predsednik Disciplinske komisije našeg kluba. On je već formirao “Knjigu korišćenja kontejnera” u koju će se ubuduće upisivati sve posete lokaciji. Određeno je da prioritet lokacije za takmičenja na planini Cer ima klupski pozivni znak, zatim lični pozivni znakovi članova našeg radio kluba, a potom i pozivni znaci članova drugih klubova. Napravljen je i kućni red lokacije kojeg se moraju pridržavati sva lica koja borave na lokaciji. Odluka je stupila na snagu danom donošenja.