Marš “Tragom II prekobrojnog puka 2015”

Radio-klub “Elektron” pomogao je u organizaciji tradiconalne akcije Planinarsko-smučarskog društva “Cer” “Tragom drugog prekobrojnog puka” koja je održana u nedelju 16.08.2015. godine na obroncima planine Cer. Ovom akcijom, obeležava se godišnjica Cerske bitke i prve pobede srpske u Prvom svetskom ratu. Naš klub je na molbu drugara iz PSD “Cer” ustupio na korišćenje 10 ručnih radio stanica, mobilni repetitor i mobilni razglas. Radio vezom je pokrivena trasa od oko 15km, a ova akcija zavšena je uspešno na obostrano zadovoljstvo. Ostvarenu saradnju nastavićemo i u narednim akcijama PSD “Cer” iz Šapca.