Stao RU8 (RU384) na planini Cer

Ekipa radio-kluba “Elektron” izašla je 28.07.2018. na lokaciju na Ceru, radi servisa repetitora RU8 (434.800 MHz, pomak u minus 1.6 MHz), za koji je dan ranije utvrđeno da ne radi. Odmah nakon dolaska, vizuelnim pregledom uočeno je da su antenski stub i oprema koja je bila montirana na njemu pretrpeli udar groma koji je i izazvao kvar. Od udara groma stradali su isravljač i repetitorski interfejs koji su demontirani i odneti u klupske prostorije na servis. Zbog ozbiljnosti kvara, interfejs smo zamenili novim, kupljenim u firmi “Radio Integral” u Beogradu. Nakon tri dana, repetitor je vraćen na lokaciju u potpuno operativnom stanju.
Ovom prilikom obišli smo i lokaciju našeg drugara Vladete Pantelića YU5CER gde smo u prijatnoj i pravoj domaćinskoj atmosferi, planirali radove na njegovom ličnom antenskom sistemu.