JN94RO u zimskom režimu

U nedelju, 1.12.2019. godine, u ranim jutarnjim satima, Ivica Destanović YU4ZZ i Milan Jokić YT5JLA su posetili našu kontest lokaciju i obavili pripreme za zimski period na postojećim antenskim sistemima (VHF). 2 Cushcraft 17el. antene su skinute sa montažnog stuba i spakovane u kontejner na lokaciji, spliter je skinut i ranije, dok smo i kablove koji su povezivali spliter sa antenama skinuli kako bismo proverili da li je u njih ušla voda u prethodnim mesecima i kako bismo, u slučaju da treba, iste zanovili i vratili na proleće na lokaciju. Danas je bilo još aktivnosti u okolini, tačnije sa lokatora JN94RG, sa vrha Sokolske planine, Rožanj (973 mnv), naš Dušan Žugić YU4MNO je u saradnji sa Aleksandrom Blagojevićem YU1CA izvršio aktiviranje SOTA YU/ZS-110 na VHF opsegu. Opširniju vest sa fotografijama i zapažanjima očekujte uskoro. Ostalo je još da naše ekipe provere stanje opreme na lokalnom repetitoru R0 koji se nalazi na silosu u Šapcu čime će zimske pripreme biti okončane.